مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددسلام کل هزینه های لازم جهت صدور کارت بازرگانی و عضویت اتاق بازرگانی به مدت یکسال چقدر می شود
پاسخ:
سلام. هزینه عضویت یکساله 3 میلیون تومان+ 44 هزار تومان حق سازمان صنعت و معدن+ 1350000تومان هزینه بازرسی+ 800 هزار تومان آموزش  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام