مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددبا سلام آیا برای اینجانب که بازنشسته می باشم و به عنوان مشاور در شرکتی کار می کنم و دارای فرزند یکی زیر 18 سال و دیگری دانشجو می باشم حق اولاد تعلق می گیرد ؟
پاسخ:
باسلام ،حق اولاد بیمه شده در صورت داشتن سابقه 720 روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تا 18 سالگی فرزندان پرداخت می شود و چنانچه فرزند یا فرزندان اعم از ذکور و اناث قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج نمایند این امر قانوناً مانع تادیه حق اولاد به بیمه شده تا 18 سالگی آنان خواهد بود و در صورت ادامه تحصیل بعد از سن 18 سالگی ، این پرداخت ها تا پایان تحصیل استمرار خواهد داشت و نیز در صورت احراز اشتغال به تحصیل و فاقد شغل بودن فرزند بیمه شده در دوران تحصیل ، علیرغم وقفه در تحصیل پرداخت کمک عائله مندی تا پایان تحصیل فرزند به بیمه شده بلامانع خواهد بود.
درخصوص بازنشستگان ، چنانچه فرد شمول بازنشستگی تامین اجتماعی بوده باسد اشتغال مجدد دائم وی ممنوعیت را درپی خواهد داشت ، دررابطه با صندوق های دیگر داشتن سابقه 720 روز حق بیمه ملاک میباشد، بنابراین پرداخت عائله مندی برای بازنشستگان موجبی نخواهد داشت.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام