مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددسلام آیا برای گرفتن کارت بازرگانی اخذ جواز ازاتاق لازم است ؟درصورت نیاز هزینه ان چقدر میباشد.
پاسخ:
سلام. دریافت مجوز در سامانه مجوزها انجام می گرددو مبالغ موردنیاز در سامانه مجوزها اعلام می گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام