مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13289 عددبا سلام کد تعرفه مخمری که تا الان وارد کشور نشده را چگونه می توان تعیین کرد؟ با تشکر
پاسخ:
مخمر ها در 2102 وانهایی که جنبه پزشکی دارند در 3002 طبقه بندی میشوند . به امار واردات و صادرات گمرک ایران -irica.ir- مراجعه و 2 کد مزبور را جستجو کنید .ان چه وارد شده مشخص است . در غیر اینصورت وارد نشده است
 
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام