مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13289 عددبا سلام میخواستم بپرسم ورود پوشاک(از هر نوع) به کشور مجاز میباشد یا خیر؟
پاسخ:
سوال شما به صورت کلی مطرح شده است. به طور کلی پوشاک در فصل 61 (لباس و متفرعات لباس، كشباف يا قلابباف) و 62 (لباس و متفرعات لباس، غيركشباف يا غيرقلابباف) طبقه بندی می شود. برای کسب اطلاع از ممنوعیت واردات هر محصول پس از مشخص شدن کد تعرفه آن می توانید با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به شماره 02122664072و یا با انجمن صنایع نساجی ایران به شماره 22021007 تماس حاصل فرمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام