مشاوره امور محیط زیستی فعالان اقتصادی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 11 عددمشوق های محیط زیستی برای فعالان اقتصادی در شعاع 120 کیلو متری تهران جهت معافیتهای مالیاتی چیست؟
پاسخ:
موضوعاتی نظیر های تک و دانش بنیان بودن محصولات و فرایند تولید، صنفی بودن نوع فعالیتها،هزینه کرد های قابل قبول محیط زیستی از محل درآمد یک در هزار فروش تولیدات و عرضه خدمات و ... از جمله مصادیق مشوق های محیط زیستی برای کاهش و یا بخشودگی مالیاتی محسوب میگردند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام