مشاوره امور محیط زیستی فعالان اقتصادی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 11 عددبا سلام و ادب،چه کمکهایی دولت در ارتباط با اقدامات محیط زیستی فعالان اقتصادی می کند؟
پاسخ:
با سلام و احترام، هزینه کرد های محیط زیستی واحد های صنعتی و تولیدی در قالب الزامات قانونی یک در هزار فروش تولیدات و عرضه خدمات، معافیت مالیاتی اینگونه هزینه ها پیش بینی شده و یا اقدامات محیط زیستی فعالان اقتصادی جهت بازیافت پسماندهای مواد مصرفی از قبیل پلاستیک و لاستیک و پت ونایلکس و ... از پرداخت عوارض مربوطه معاف خواهند بود و یا سایر معافیتها و بخشودگیها مطابق قوانین و مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام