مشاوره امور محیط زیستی فعالان اقتصادی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 11 عددچرا فرو نشست زمین در امکان سنجی و مکانیابی استقرار فعالیتهای اقتصادی در مطالعات ارزیابی زیست محیطی مورد توجه قرار نمی گیرد؟
پاسخ:
موضوع فرو نشست زمین در اکثر دشتهای ایران بویژه استان تهران از معضلات جدی محیط زیستی است که زیرساختها و پروژه های عمرانی و فعالیتهای اقتصادی را شدیدا تهدید می کند.ضمن ضرورت توجه به این موضوع و پیشگیری و حل اساسی آن در عین حال لازم است در مرحله امکان سنجی و مکانیابی پروژه ها و طرح های اقتصادی در قالب مطالعات ارزیابی اثرات توسعه این موضوع مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه تا کنون بدان کم توجهی شده است  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام