اعضاي محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران
اهم دستورالعمل هاي مورد نياز شما عزيزان و فعالان اقتصادي در بخشهاي ريالي و ارزي در اين قسمت سايت قرار داده مي شود و درصورت ابهام طبق مفاد ذيل تماس حاصل فرمائيد.
درصورت نياز به مشاوره حضوري در خصوص مسائل مربوط به امور بانکي، لطفا فقط در روزهاي دو شنبه و چهار شنبه از ساعت 10 الي 13 با شماره تلفن 88714472 تماس حاصل فرموده و نوبت مراجعه حضوري دريافت فرماييد.

قانون رفع موانع توليد
دستورالعمل اجرايي بند 16 قانون بودجه سال 92 کل کشور
دستورالعمل هاي ايفاد تعهدات ارزي از تاريخ 91.12.3 تا کنون:
دستورالعمل 1038
دستورالعمل 5154
دستورالعمل 1015
ضمايم دستورالعمل 1015
دستورالعمل و ضمايم 1019
مصوبات هيئت وزيران در سال جاري در خصوص رفع موانع توليد و سرمايه گذاري
نامه مديرگروه مطالعات کسب و کار مجلس، خطاب به مسئولان بانک مرکزي درباره استعلام از اتاق بازرگاني هنگام اتخاذ تصميمات مربوط به کسب و کار
دستور العمل افتتاح حساب هاي ارزي و صدور گواهي سپرده ارزي بنام کليه اشخاص حقيقي و حقوقي (غيردولتي) نزد شبکه بانکي کشور
دستور العمل اجرايي نحوه بازپرداخت تسهيلات تهاتر شده از سوي تسهيلات گيرندگان از محل حساب ارزي، موضوع مصوبات مورخ 30/6/1389 هيئت محترم وزيران
مصوبه شماره 49854/183302 مورخ 11/12/1392 کميسيون اقتصاد هيات دولت و دستور العمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي
تصوير بند ط - تبصره 5 قانون بودجه سال 93 در خصوص تصميم گيري شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ و زمان حساب ذخيره ارزي که توسط بانکهاي دولتي به عنوان بانک عامل تسهيلات حساب ذخيره ارزي را اعطا کرده اند
دستورالعمل اجرايي شماره 310632-91 مورخ 18-11-91 اداره سياستها و مقررات ارزي بانک مرکزي در خصوص نحوه بازپرداخت تسهيلات تهاتر شده از سوي تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي در خصوص بانکهاي صادرات ، تجارت ، ملت و رفاه کارگران
دستورالعمل اجرايي شماره 16440-93 مورخ 27-1-93 در خصوص اصلاحيه ماده يازده آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي - ارزي)
بخشنامه شماره 196291 مورخ 02-07-92 از بانک مرکزي به کليه بانکها در راستاي اجراي لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهکاران بانکها
دستورالعمل شماره 1013-60 مورخ 07-05-91 بانک مرکزي در خصوص مقررات خريد ارز از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايراني و خارجي توسط شعب داخلي و خارجي بانکها
نامه شماره 1037-60 مورخ 23-11-91 بانک مرکزي ، دستور العمل افتتاح حساب هاي ارزي و صدور گواهي سپرده ارزي به نام اشخاص حقيقي و حقوقي
مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
اصلاح آيين نامه اجرايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي
مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهيلات ريالي صادراتي
نام رياست اتاق ايران به رئيس بانک مرکزي در خصوص اشکالات بخشنامه شماره 60/1015 و پاسخ بانک مرکزي
نامه بانک مرکزي در خصوص خروج نام تسهيلات گيرندگان حساب ذخيره ارزي از فهرست مشتريان بد حساب
نامه بانک مرکزي در خصوص نحوه محاسبه اقساط براي بازپرداخت پلکاني
نامه بانک مرکزي در خصوص نحوه محاسبه اقساط ماهانه و کل سود با باز دهي معين
دستورالعمل اجرايي نحوه تسويه تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي
اصلاحيه دستورالعمل اجرايي نحوه خريد و فروش ارز به نرخ مبادله اي
نظريه بانک مرکزي ج . ا.ا درخصوص رفع ابهام بند 3-3 دستورالعمل اجرايي در مورد نحوه تسويه بدهکاران حساب ذخيره ارزي به بانکهاي دولتي ، همراه با استعلام اتاق بازرگاني تهران
ابلاغ تبصره 1 ماده 20 قانون رفع موانع توليد و ارتقاء نظام مالي کشور مرتبط با بدهکاران ارزي از محل حساب ارزي به شبکه بانکي کشورآدرس  ساختمان اصلي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

 تهران - خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) - روبروي خيابان بيست و يکم - شماره 82

پشتيباني سامانه کارت هوشمند بازرگاني: 85735

شماره تماس: 88723801 , 88723804 , 88723805
شماره نمابر (فکس): 88720461

آدرس  ساختمان شماره 2 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران

 تهران - خيابان خالد اسلامبولي (وزرا) - خيابان بيست و يکم - شماره 10

آموزش
88107732
مرکز مطالعات و بررسي هاي اقتصادي
88107759
مشاوران
(حقوقي، بيمه، بانکي و گمرکي)
88713537
واحد انتشارات
88107723 88107756
نمابر (فکس)
88715828