دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1400/06/09
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1400/06/09
دستور جلسه:
»ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان امیرزاده، حسینی نژاد و عباد
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری، ریاست محترم اتاق و ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاون محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
»ارائه گزارش تفریع بودجه سال 1399، توسط جناب آقای عشقی و رای گیری و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، و رای گیری در مورد انتخاب بازرس برای سال 1400
»ارائه گزارش "انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت سیزدهم"، توسط جناب آقای عشقی
»ارائه گزارش "تناقض های ساختاری صنعت برق ایران"، توسط جناب آقای فاضلی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
غايبين جلسه:
» حسین حاجیان برزی   » اردشیر سعدمحمدی   » محمد علی طهماسبی   » بهمن عبداللهی   » حسین علایی کرهرودی   » عباس قبادی   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » محمد صادق مفتح   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » عباس کشاورز   » علی رضا کلاهی صمدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» علی تقوی فر   » مهدی صادقی نیارکی   

خبر مرتبط با جلسه:
در بیست‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
پنج چالش اصلی پیش روی دولت سیزدهم...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1400/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1400/02/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1400/01/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/12/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/11/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/10/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/09/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/08/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/06/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/05/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/04/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/03/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/02/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/11/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/10/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/09/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/08/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/07/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/06/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات