محمدرضا نجفی منش
» عضو هیئت نمایندگان اتاق

تهران - آرژانتین - ابتدای بزرگراه افریقا – جنب بانک سپه- پلاک 8 - طبقه دوم - واحد 6

88750071-2      88793820

najafimaneshasialent.com

مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق و فعاليت‌ها
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران/ رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور و تهران


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: