عباس قبادی
» نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
مشاور در امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

بلوار کشاورز- خ شهید نادری- نبش کوچه حجت‌دوست- ساختمان صنعت، معدن، تجارت (شهید نادری)- طبقه هشتم

88969652 - 88969420 - 88969429     

ghobadi1346gmail.com


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: