حمیدرضا فرتوک زاده
» نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

اتوبان بابایی – لویزان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

72427550      27808797

hr.fartokzadehgmail.com


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: