بابک افقهی

مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه????????

????????

تهران – ميدان بهارستان – خيابان صفي عليشاه

معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران
عضویت هیات نمایندگان در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و تهران
مدیرعامل هلدینگ اقتصادی شهرداری تهران
مسوولیت کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی اتاق تعاون ایرا ن
مشاور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا مشاور پاره وقت
معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت - مشاور عالی وزارت بازرگانی
سازمان توسعه تجارت
رئیس هیات مدیره شرکت خودرو سرویس شهر شهردا ری تهرا ن

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام