محمد رضا زهره وندی

عضو هیئت نمایندگان اتاق88886714

77904934

info@almasgroupiran.com

تهران- بزرگراه آفريقا- کوچه پديدار- پ 62 جديد 5 قديم- ساختمان شهروز- واحد 10

سوابق و فعاليت‌ها
رئیس هیأت مدیره سندیکا شرکت های فروشنده آسانسور و پله برقی استان تهران - عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران دوره هشتم ( از سال 1393 الی 1397)
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ( از سال 1390 تاکنون)
عضو کمیسیون سرمایه گداری اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ( از سال 1394 الی 1397)
رئیس هیات مدیره سندیکا صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته ( از سال 1394 الی 1396)
رئیس هیات مدیره سندیکا صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته ( از سال 1392 الی 1394)
عضو هیات مدیره و دبیر کمیته رفاهی سندیکا صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته ( از سال 1390 الی 1392)
عضو کارگروه صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ایران سال 1394
عضو شورای برنامه ریزی آموزش در لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران سال 1395
عضو هیأت رئیسه سبک شیتو ریو شوکوکای یونیون کاراته جمهوری اسلامی ایران ( از سال 1394 تاکنون)
مدیر عامل شرکت آسانسور الماس نگین
نماینده انحصاری شرکت بوخر سوئیس در ایران
نماینده انحصاری شرکت SSL SELOON چین در ایران

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام