سید مجید صدری

عضو هیئت نمایندگان اتاق44484013

88182440

sadri@tci.ir

بزرگراه همت ابتدای بلوار سردار جنگل نبش فرزانه شرقی- پ 21

سوابق کاری:
مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران شرکت مخابرات- مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل - مدیرعاملی شرکت نداگستر صبا (صبانت) - رئیس کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایان های کشور- مشاور شرکت شمص تامین-مدیرعامل شرکت پایانه های داد ه های نوین- مشاور ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- مشاور رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران- مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران- مدیرکل نظارت بر سرویسهای ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- مدیرکل پشتیبانی فنی دیتای شرکت مخابرات استان تهران و مدیرکل مشترکین و متقاضیان دیتا در شرکت دیتا

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام