محمدرضا طلایی

عضو هیئت نمایندگان اتاق88530751

88511721

تهران- شهیدبهشتی-خ پاکستان- کوچه شهید حکیمی (دهم)- پ 15- طبقه 5 شرقی

میزان تحصیلات:
مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:
مدیرعامل شرکت مهرارقام رایانه- رئیس هیات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران- رئیس کمیسیون فاوای ایران- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دوره ششم- رئیس هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال ایران- رئیس کمیسیون فناوری فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام