هاله حامدی فر

عضو هیئت نمایندگان اتاق88020579 - 42815

88591575

info@cinnagen.com

شهرک غرب- خ سیمای ایران- خ هفتم- پ 2

میزان تحصیلات:
دکترای داروسازی

سوابق کاری:
مدیر عامل شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن-مدیر 15 پروژه تولیدی داروهای نوترکیب در ایران- مدیر اولین پروژه انتقال تکنولوژی از ایران-ثبت اولین برند دارویی ایران در کتب مرجع پزشکی - اولین صادر کننده داروی ایرانی به بازارهایregulated- عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی- اولین تولیدکننده محصولات بیوتکنولوژی دارویی در منطقه از مرحله بانک سلولی- مدیر بخش مایعات خوراکی داروسازی لرستان-مدیر بخش تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران-مدرس دوره های تضمین کیفیت و مجری سیستم های مربوطه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی کشور- مدیریت شرکتهای: نانو الوند- اریو ژن- ارکید فارمد- سیناپخش ژن- اروکو-


ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام