امید گیلانپور

مشاور وزیر جهاد کشاورزی43544800 43541 - ????? 4800

88199627

omid.gilanpour@gmail.com

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه ۸

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام