اسماعیل قادری فر

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران88906070

88893982

ghaderifar24@gmail.com

تهران خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر روبروی سینما آفریقا پلاک 1813

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام