عباس تابش

معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان7-22059371

22017890

خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، خیابان ارمغان غربی، خیابان مهرشاد شمالی، پلاک 66

- عضو موظف هیئت مدیره و معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران
- رئیس هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران
- مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
- رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر
- مدیر کل نوسازی و تحول اداری سازمان حمایت مصر ف کنندگان و تولیدکنندگا ن

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام