علی رسولیان

معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهر کهای صنعتی ایران88770921-30

8877080

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک 10

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضو ی - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بی نالملل - نائب رئیس هیأت اجرایی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و افغانستا ن - مسئول دبیرخانه ستاد عراق - سرپرست، معاون و کارشناس اقتصادی و بازرگانی بازارچه های مرزی - عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن و رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی کارکنان استانداری خراسان رضو ی - دبیر ستاد تدبیر و شورای فرماندهی اقتصاد مقاومتی - رئیس کارگروههای تخصصی توسعه صادرات، سیاستگذاری سرمایه گذاری، توسعه شرکتهای دانش بنیان، اشتغال، ساماندهی گندم، آرد و نان، هوای پاک و امور اقتصادی شورای دستگاههای نظارتی، رئیس شوراهای ساماندهی مبادلات مرزی و مبادی ورودی و خروجی، رئیس کمیسیونهای تنظیم - رئیس کمیته سیاستگذاری و نرخ گذاری فرآورد ههای نفتی، عضو کمیته حل اختلاف معادن و دبیر شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور استان خراسان رضوی

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام