کریم آرمات

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی02186195250

02186195098

تهران شهرک غرب میدان صنعت ۲۰۰ متر بعد از چهارراه هرمزان، پلاک ۳

مديرعامل شركت مخابرات خوزستان

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

23744
ارسال پیام