با سلام

خواهشمند است پس از واریز مبلغ کتاب به حسابهای معرفی شده فایل اسکن واریز را از این فرم ارسال فرمائید.

1) نام * :
2) نام خانوادگی * :
3) شماره موبایل * :
4) پست الکترونیک * :
5) آدرس دریافت مرسوله (کتاب / نشریه) * :
6) اسکن فیش واریزی * :
 
عنوان کتاب * :
تعداد کتاب خریداری شده * :