فرم ثبت نام استارت آپ ها

اطلاعات کلی
1) عنوان استارت آپ * :
2) فکس:
3) تلفن تماس * :
4) حوزه فعالیت * :
5) آدرس ایمیل * :
6) سن استارت آپ * :
7) مرحله رشد استارت آپ * :
8) آیا مجوز دانش بنیان دارید؟:
 خیر  بلی
9) آیا عضو اتاق هستید؟:
 خیر  بلی
10) استان مرکز فعالیت استارت آپ * :
11) آدرس * :
12) تعداد بنیانگذاران * :
اطلاعات بنیانگذاران
13) نام (1) * :
14) نام خانوادگی (1) * :
15) تلفن همراه (1):
16) سن (1):
17) جنسیت (1):
 مرد  زن
18) استان محل سکونت (1):
19) سطح تحصیلات (1):
20) تجربه کاری (1):
21) تعهدات غیر از استارت آپ راه اندازی شده (1):
22) در چند استارت آپ مشغول به کار هستید (1):
23) تعداد استارت آپ های راه اندازی شده (1):
24) وضعیت استارت آپ های پیشین (1):
 غیرفعال  در حال تحقیق و توسعه
 در حال درآمدزایی  در حال سود دهی
25) نام (2) * :
26) نام خانوادگی (2) * :
27) تلفن همراه (2):
28) سن (2):
29) جنسیت (2):
 مرد  زن
30) استان محل سکونت (2):
31) سطح تحصیلات (2):
32) تجربه کاری (2):
33) تعهدات غیر از استارت آپ راه اندازی شده (2):
34) در چند استارت آپ مشغول به کار هستید (2):
35) تعداد استارت آپ های راه اندازی شده (2):
36) وضعیت استارت آپ های پیشین (2):
 غیرفعال  در حال تحقیق و توسعه
 در حال درآمدزایی  در حال سود دهی
37) مهارتهای تیم بنیانگذار :
 امور کلی کسب و کار  خدمات مشتریان
 فروش  مدیریت مالی
 طراحی گرافیکی  نگارش پروپوزال حمایت
 جمع آوری و تحلیل داده  مدیریت پروژه
 بازاریابی  توسعه نرم افزار
 روابط عمومی  حسابداری
 تحقیق علمی  حقوقی
 مهندسی سخت افزار  سایر مهارتهای مهندسی
 سایر
38) مهارتهای مورد نیاز تیم بنیانگذار:
 امور کلی کسب و کار  خدمات مشتریان
 فروش  مدیریت مالی
 طراحی گرافیکی  نگارش پروپوزال حمایت
 جمع آوری و تحلیل داده  مدیریت پروژه
 بازاریابی  توسعه نرم افزار
 روابط عمومی  حسابداری
 تحقیق علمی  حقوقی
 مهندسی سخت افزار  سایر مهارتهای مهندسی
 سایر
حوزه منابع انسانی
39) تعداد کارکنان تمام وقت:
40) تعداد کارکنان پاره وقت:
42) تعداد مشتریان:
43) آیا درآمد داشته اید؟:
44) منشأ درآمد:
 اشتراک  خرید از وب سایت
 نرخ تراکنش  امتیازها
 صورتحساب خدمات ساعتی  تبلیغات
 فروش از سایر واسطه ها  کمیسیون های فروش
 فروش اپلیکیشن  فروش از طریق فروشندگان
45) مشتریان فعلی:
 مصرف کنندگان (B2C)  فعالان کسب و کار (B2B)
 دولت (B2G)   همه موارد
46) مجموع درآمد 12 ماه گذشته (ریال) :
47) درآمد صادراتی 12 ماه گذشته (ریال):
حوزه سرمایه
48) نوع سرمایه استارت آپ:
 سرمایه شخصی بنیانگذار  خانواده و دوستان
 فروش سهامی خاص   تسهیلات بانکی
 سرمایه بنگاهی  سرمایه گذاری مخاطره پذیر
 فرشتگان کسب و کار  کمک های مالی دولتی
  سرمایه گذاری تجمعی  سایر
49) استراتژی خروج :
50) آیا به سود دهی رسیده اید؟:
حوزه تأمین کنندگان
51) آیا تمام یا بخشی از فعالیت های خود را برون سپاری نموده اید؟:
52) خدمات پیمانکاران:
 حسابداری  حقوقی
 توسعه نرم افزار  طراحی گرافیکی
 طراحی UX  بازاریابی
 روابط عمومی   مدیریت مالی
 نگارش پروپوزال حمایت  مهندسی سخت افزار
  سایر مهارتهای مهندسی   امور کلی کسب و کار
 مدیریت منابع انسانی  مدیریت پروژه
 تحقیق علمی  جمع آوری و تحلیل داده
 خدمات مشتریان  تولید رسانه
اطلاعات تکمیلی
53) موانع راه اندازی استارت آپ:
54) مشوقهای راه اندازی استارت آپ:
55) بزرگترین چالش شما:
56) محرک های رشد:
57) حمایتهای کسب شده:
 مربی گری  همکاری مشترک
 سرمایه گذاری  ارتباط با استارت آپها
 حسابداری  حقوقی
 نمایش رسانه ای  کمک های مالی
 جوایز و رقابت ها  ارتباط اینترنتی پرسرعت
 مشتریان سازمانی  هاستینگ - hosting
 برون سپاری  خدمات شتابدهی یا رشد
 مالیاتی  توسعه حرفه ای (آموزش)
 خدمات بانکی  دوره های کارآموزی
 تسهیلات فرآیند پرداخت  فضای برگزاری رویداد
 بازاریابی  شبکه سازی
 تبلیغات  برنامه ریزی کسب و کار
 مجوزات و گواهی نامه های قانونی  بیمه
58) حمایتهای مورد نیاز:
 مربی گری  همکاری مشترک
 سرمایه گذاری  ارتباط با استارت آپها
 حسابداری  حقوقی
 نمایش رسانه ای  کمک های مالی
 جوایز و رقابت ها  ارتباط اینترنتی پرسرعت
 مشتریان سازمانی  هاستینگ - hosting
 برون سپاری  خدمات شتابدهی یا رشد
 مالیاتی  توسعه حرفه ای (آموزش)
 خدمات بانکی  دوره های کارآموزی
 تسهیلات فرآیند پرداخت  فضای برگزاری رویداد
 بازاریابی  شبکه سازی
 تبلیغات  برنامه ریزی کسب و کار
 مجوزات و گواهی نامه های قانونی  بیمه
59) برنامه های آتی:
 مربی گری  همکاری مشترک
 سرمایه گذاری  ارتباط با استارت آپها
 حسابداری  حقوقی
 نمایش رسانه ای  کمک های مالی
 جوایز و رقابت ها  ارتباط اینترنتی پرسرعت
 مشتریان سازمانی  هاستینگ - hosting
 برون سپاری  خدمات شتابدهی یا رشد
 مالیاتی  توسعه حرفه ای (آموزش)
 خدمات بانکی  دوره های کارآموزی
 تسهیلات فرآیند پرداخت  فضای برگزاری رویداد
 بازاریابی  شبکه سازی
 تبلیغات  برنامه ریزی کسب و کار
 مجوزات و گواهی نامه های قانونی  بیمه