تایید صلاحیت اسـتارت آپها جهت عضویت در انجمن جوانان کارآفرین اسـتان تهران

خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل فرمائید

نام استارت آپ (فارسی) * :
نام استارت آپ (انگلیسی) - English Startup Name * :
نام شرکت (شخصیت حقوقی) * :
حوزه فعالیت * :
پست الکترونیک (ایمیل) * :
شماره تماس (موبایل - تلفن) * :
آدرس وبسایت یا لینک دانلود اپلیکیشن از اپ استورهای معتبر * :
مشخصات بنیانگذار/ بنیانگذاران * :
سایر شرکا یا سرمایه گذاران:
نام شتاب دهنده / مرکز رشد محل استقرار:
نام رویدادهایی که در آن مشارکت داشته اند یا جوایزي که دریافت کرده اند:
آیا مجوز دانش بنیان دارد * :
مدارک مالکیت دال بر تعلق استارت آپ به بنیانگذار/بنیانگذاران * :
 
به استناد تبصره 2 ماده 9 اساسنامه انجمن جوانان کارآفرین استان تهران مبنی بر "شرکت های استارت آپی با رعایت بندهای الف، ج و دال این ماده (ماده 9، عضویت و شرایط آن)، می توانند با اخذ تاییدیه از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عضویت انجمن درآیند"، تنها اشخاص حقوقی مجاز به تکمیل "فرم درخواست تایید صلاحیت استارت آپ جهت عضویت در انجمن جوانان کارآفرین استان تهران" هستند.
بدیهی است تکمیل فرم و ارائه مستندات به معنای فراهم آمدن امکان عضویت در انجمن نیست، در این ارتباط اتاق تهران نسبت به بررسی اطلاعات و مستندات استارت آپ ها و صدور تاییدیه برای واجدین شرایط اقدام خواهد کرد. این اتاق در تایید یا رد درخواست با توجه به معیارهای تعریف شده مختار است.
موارد بالا را مطالعه کردم و میپذیرم *