اتاق تهران با هدف ایجاد هم افزایی و هدایت هدفمند اقدامات مسئولانه اعضاء و تشکل های وابسته، اهم رویکردهای ذیل را جهت بسترسازی برای کمک به توسعه اجتماعی- محیطی پایدار در دستور کار خود قرار داده است:

  • کمک به کاهش یا رفع چالشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه در راستای تحقق توسعه اجتماعی_ اقتصادی پایدار
  • کمک به ساماندهی و هدفمندسازی اقدامات و سرمایه گذاری های حمایتی اتاق در حوزه های مختلف مسئولیت اجتماعی
  • بسترسازی جهت افزایش انگیزه ایفای مسئولیت اجتماعی و رضایتمندی افراد در جامعه از طریق ایجاد زمینه تعامل مطلوب میان اقشار مختلف، کمک به کاهش فاصله اجتماعی و نابرابری های موجود، در راستای ایجاد انسجام ملی طبقات مختلف اجتماعی
  • تشویق و ترغیب ذینفعان به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود، به عنوان یک استراتژی تجاری در راستای افزایش اعتبار آنان در فضای رقابتی
  • شناسایی و همکاری با سازمان های مردم نهاد در چارچوب رویکردهای فوق و به منظور ایفای نقش مسئولیت اجتماعی

علیهذا اتاق تهران در نظر دارد با شناسایی، ظرفیت سنجی و آموزش اعضاء و تشکل های اقتصادی در حوزه مسئولیت اجتماعی، زمینه های لازم جهت بهره مندی طرفین از امکانات یکدیگر را فراهم آورد. همچنین مشارکت کنندگان می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از ظرفیت های اتاق در موضوعات ذیل بهره مند شوند:

  • آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی به اعضای تشکل ها
  • استفاده از ظرفیت های قانونی اتاق برای پیگیری مشکلات و موانع پیش روی کسب و کار
  • استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در خانه تشکل ها
  • مشارکت در طرح های مسئولیت پذیری اجتماعی

برای پیوستن به سامانه فوق با توجه به حوزه های فعالیت های اجتماعی (آموزش-بهداشت و سلامت-اشتغال و کار آفرینی-مدیریت بحران وبلایا و سایر )، فرم مربوطه ذیل را تکمیل نمایید. مدیریت امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران پس از بررسی و ارزیابی اولیه نسبت به برگزاری نشست های مشترک هم اندیشی اقدام می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  88709283 تماس حاصل نمایید.

* مشخصات شخص حقیقی:
1. نام:
2. نام خانوادگی:
3. جنسیت:
 زن  مرد
4. شماره تماس * :
5. آدرس:
6. آدرس پست الکترونیکی (Email):
* مشخصات شخص حقوقی:
1. نام شرکت، تشکل یا خیریه:
2. نام مدیرعامل یا نماینده:
3. اعضای هیئت مدیره:
4. اعضای هیئت امنا:
5. نوع مجوز:
6. صادرکننده مجوز:
7. شماره ثبت:
8. تعداد نیروی شاغل:
9. حوزه فعالیت:
 استانی  ملی
 بین المللی
در صورتیکه عضویت اتاق تهران را دارید شماره عضویت را ذکر فرمائید:
در صورتیکه عضو اتاق تهران هستید نوع عضویت را مشخص فرمائید * :
 حقیقی  حقوقی
 عضو اتاق نیستم
ب- دسته بندی ها
شامل:
 آموزش  بهداشت و سلامت
 اشتغال و کارآفرینی  مدیریت بحران و بلایای طبیعی
 خیرین مدرسه ساز  سایر موارد ..
ج- جامعه هدف
شامل:
 کودکان  زنان آسیب دیده اجتماعی
 گروه های کم برخوردار  توان یابان
 سالمندان  سایر موارد ..
د- مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی
شامل :
اطلاعات ثبت شده مورد تایید اینجانب می باشد