بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1400/06/24):

شاخص
1400/06/24
1400/06/23
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,496,963 1,488,297 0.6 -
شاخص کل هم وزن 451,909 450,460 0.3 -
شاخص 30 شرکت بزرگ 108,439 107,705 0.7 -
بهای سکه امامی (تومان) 11,998,000 11,971,000 0.2 -
بهای نیم سکه (تومان) 6,050,000 6,000,000 0.8 -
بهای ربع سکه (تومان) 3,604,500 3,568,000 1 -
بهای سکه گرمی (تومان) 2,261,000 2,250,000 0.5 -
دلار سنا فروش (تومان) 26,279 26,350 0.3
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 22,854 22,880 0.1

« قبلي [3] [2] [1]