اطلاعات مرتبط با "GDP"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
نقش نفت در اقتصاد ایران گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/08
Iran Economic Indicators گزارش های انگلیسی Foroogh Karimi-Amirkiasar & Mahsa Rajabi Nejad 1399/10/21
اینفوگرافیک ارزش افزوده فعالیت‏ های اقتصادی کشور طی 9 ماهه نخست 1398 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/11/30