اطلاعات مرتبط با "������ 2022"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
ایران؛ رتبه 10در میان تولیدکنندگان برتر فولاد جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1402/06/14
تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم 2022 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/08/11
چشم انداز اقتصاد جهان از منظر صندوق بین المللی پول گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/08/03
چشم انداز اقتصاد ایران گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/07/30
سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی فصل نخست 2022 گزارش های فارسی علی اکبر ریاحی 1401/06/15
چشم انداز بازار کار در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/07
تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/03
بهبود نسبی انتظارات جوامع برای سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/12
بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/11