اطلاعات مرتبط با "2022 "
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
شاخص جهانی حاکمیت قانون 2022 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/09/21
تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/31
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/02
World Economic Outlook 2022 (updated January 2022 by IMF) گزارش های انگلیسی 1400/11/10
چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران گزارش های فارسی 1400/07/21