اطلاعات مرتبط با "1401 "
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
مروری بر تجارت کالایی ایران طی 11 ماهه نخست 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/12/13
مروری بر تجارت کالایی ایران طی 10 ماهه نخست 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/11/09
تحولات سرمایه‏ گذاری، مصرف و تجارت طی نیمه نخست 1401 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/10/21
مروری بر تجارت ایران از ابتدای فروردین تا 10 دی 1401 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/10/13
مروری بر تجارت ایران طی 8 ماهه نخست 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/09/07
تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/23
تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/31
تورم خرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/01
تورم اردیبهشت 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/01
چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران گزارش های فارسی 1400/07/21