بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

فاصله زياد نسبت درآمدهاي مالياتي به GDP در ايران با اقتصادهاي در حال توسعه