بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

اهمیت بخش خدمات در استان تهران

تاريخ 1399/07/01

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1398 معادل 3 هزار و 349 هزار میلیارد تومان است. از این میزان، حدود 22.1 درصد آن معادل 741 هزار میلیارد تومان، مربوط به استان تهران بوده که بخش عمده آن مربوط به بخش خدمات است که بیش از 72 درصد ارزش افزوده کل استان را تشکیل می دهد. بیشترین سهم استان تهران در تولید ارزش افزوده بخش ها در کشور، مربوط به فعالیت« اطلاعات و ارتباطات» است؛ به طوری که ارزش افزوده استان تهران در این بخش حدود 78 درصد کل ارزش افزوده کشور در این بخش را تشکیل می دهد.
در این گزارش ترکیب بخش ها و رشته فعالیت های اقتصادی در کشور و استان تهران در سال 1398 و رشد اسمی آنها نسبت به سال 1397 ، بررسی شده است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (454)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 12.4 دقیقه
کلیدواژه: #خدمات #تهران #ارزش افزوده تهران #رشد تولید ناخالص داخلی تهران #صنعت تهران #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: فروغ کریمی امیرکیاسر