بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

چشم‏ انداز بخش انرژی 2050

تاريخ 1399/07/16

در گزارش چشم ‏انداز انرژی سال 2020، بریتیش پترولیوم (BP) سه سناریو کلیدی را بررسی و براساس آنها مسیرهای گوناگونی برای سیستم انرژی جهان در سال 2050 ارائه می کند. شایان ذکر است، سناریوها به معنی پیش‏ بینی اتفاقات آینده در بازار انرژی نیست، بلکه طیفی از تمامی نتایج احتمالی طی 30 سال آتی را به تصویر می‏ کشد. این سناریوها عبارتند از: سناریوی «گذارسریع»، سناریوی «کربن صفر» و سناریوی «پایه».
-بر اساس سناریوی «گذارسریع»: انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی تا سال 2050 حدود 70 درصد کاهش می‏ یابد.این کاهش انتشار، همگام با سناریوهایی است که افزایش دمای کره زمین تا سال 2100 را کمتر از 2 درجه سلسیوس بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن، محدود می‏ کند.
-بر اساس سناریوی «کربن صفر»: انتشار کربن ناشی از مصرف انرژی تا سال 2050 بیش از 95 درصد کاهش می‏یابد که تا حدود زیادی همراستا با سناریوهایی است که گرمایش جهانی را تا 1.5 درجه سلسیوس محدود می‏ کند.
-بر اساس سناریوی «پایه»: انتشارات کربن در اواسط دهه 2020 به اوج خود می‏ رسد. با این وجود، پیشرفت کمی در زمینه کاهش انتشار کربن ناشی از استفاده از انرژی ایجاد می‏ شود؛ بطوریکه انتشار کربن در سال 2050 کمتر از 10 درصد زیر سطح سال 2018 قرار دارد.

دریافت فایل کامل گزارش
تعداد دانلود دریافت فایل (17) خواندن صفحه (108)

متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 27.6 دقیقه
کلیدواژه: #انرژی #چشم انداز انرژی #بریتیش پترولیوم #فروغ کریمی امیرکیاسر #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: فروغ کریمی امیرکیاسر