بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

وضعیت بازار کار کشور و استان تهران در سال 1398

تاريخ 1399/09/11

آخرین اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در سال 1398، نشان می‏ دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور در سال 1398 حدود 40 درصد بوده که نسبت به سال 1397، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری نیز در همین سال به 10.6 درصد رسیده که نسبت به سال 1397، 1.4 واحد درصد کمتر است. این کاهش در نرخ بیکاری در کنار کاهش در نرخ مشارکت می ‏تواند به این علت باشد که برخی از بیکاران در جستجوی کار، یافتن کار را متوقف کرده و یا به زمان دیگری موکول کرده ‏‏اند.
نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر تهران در سال 1398، 39.1 درصد و 9.8 درصد بوده که نسبت به سال 1397 به ترتیب با کاهش 0.7 واحد درصدی و 2.4 واحد درصدی همراه بوده است. در سال 1398 نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری استان تهران نسبت به متوسط کل کشور پایین‏ تر است. همچنین در این سال نرخ بیکاری برای زنان استان تهران از متوسط نرخ بیکاری زنان کشور بالاتر و نرخ بیکاری مردان استان تهران از نرخ بیکاری مردان کل کشور پایین‏ تر است. در سال 1398 نرخ بیکاری جوانان در استان تهران از متوسط کل کشور کم‏تر است.

دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (509)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 12.9 دقیقه
کلیدواژه: #بازار کار #تهران #سال 1398 #نرخ بیکاری #نرخ مشارکت اقتصادی #مهسا رجبی نژاد #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: مهسا رجبی نژاد