بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

رقابت ‏پذیری جهانی (براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد)

تاريخ 1399/10/07

-مجمع جهانی اقتصاد، هر ساله گزارشی را تحت عنوان «رقابت‏ پذیری جهانی» منتشر و جایگاه کشورها را به لحاظ شاخص رقابت‏ پذیری مشخص می ‏کند. با این وجود، در سال 2020 به دلیل شرایط بحرانی موجود، این رتبه‏ بندی متوقف شد و در مقابل، نسخه جدید این گزارش که در 16 دسامبر این سال منتشر شد به شرح اولویت ‏های بهبود و احیا و در نظرگرفتن عناصر سازنده تحول سیستم‏ های اقتصادی از جمله بهره‏ وری و جامعه اختصاص یافت.
-هدف از ارائه گزارش ویژه 2020، پرداختن به این موضوع است که کشورها چگونه می‏ توانند تمرکز خود را بر برگشت به مسیر رشد ضمن توجه به بهبود آن، گسترش دهند.
-پیشنهادها و چهارچوب های زمانی در این گزارش، در چهار حوزه عملیاتی دسته بندی می‏ شوند: 1) احیا و تحول محیط توانمندساز، 2) احیا و تحول سرمایه انسانی ، 3) احیا و تحول بازارها و 4) احیا و تحول اکوسیستم نوآوری.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (520)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 21.8 دقیقه
کلیدواژه: #رقابت پذیری 2020 #مجمع جهانی اقتصاد #معاونت بررسی های اقتصادی
نویسنده: فروغ کریمی امیرکیاسر