بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به کشور چین

تاريخ 1397/07/14

کشور چین از سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان با جمعیت حدود 1.4 میلیارد نفری در سال 2017،سهمی حدود 10 درصد از ارزش واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان گفت چین بازار مصرف بالقوهای برای کالاهای غیرنفتی است که طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی، ایران حدود 1 درصدی از سهم ارزشی بازار این کشور را در سال 2017 در اختیار داشته است. این موضوع لزوم بررسی دقیق تر نیازهای وارداتی چین و شناسایی پتانسیل های صادراتی ایران در آنها را بیش از پیش آشکار می سازد. لذا در این گزارش، ضمن مرور مهمترین شاخص های اقتصادی کشور چین، وضعیت صادرات ایران به این کشور و زمینه های توسعه صادرات به چین به تفکیک گروه های کالایی مورد بررسی قرار می گیرند.
دریافت فایل کامل گزارش
تعداد دانلود دریافت فایل (32) خواندن صفحه (95)