1. دسترسی به آخرین اطلاعات روزانه قیمت بازارها
 2. دولت مقاومتی
  همه ‏گیری کووید-19، بر اهمیت لزوم تقویت تاب ‏آوری دولتها، افزوده است. تاب ‏آوری دولت‏ ها از طریق ظرفیت جذب شوک ‏ها، میزان سازگاری و سپس توان رشد سریع در محیط تغییر یافته، مشخص می‏ شود. طی سال گذشته با شیوع ویروس در سراسر جهان، برخی از دولت‏ ها این بحران را به خوبی مدیریت کردند، در حالی که برخی دیگر برای مهار آن همچنان در تلاش هستند. دولت...
 3. تشویق صادرات
  مطالعه تجربه برخی کشورهای منتخب در به کارگیری ابزارهایی برای تشویق صادرات نشان می دهد: - مشوق‏ های صادراتی، هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی تدوین و مشخص می‏ شوند. - مشوق ‏ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و در بازه زمانی مشخصی اجرا می ‏شوند. - تخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات...
 4. تله عمیق درآمد ملی
  درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال 1383 برابر با 5.7 میلیون تومان بود که بعد از گذشت 7 سال، به رقم 4.82 میلیون تومان در سال 1390 رسید. متوسط نرخ رشد سالانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سال‏ های 1383 الی 1390 حدود 4.4 درصد است. از سال 1391 به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و باستثنای سال‏های 1395، 1396و 1399، رشد سالانه آن طی 7 سال...
 5. الگوها و نحوه فعالیت سازمان هاي مدیریت جمعی کپی رایت وحقوق مرتبط
  صاحبان حق مؤلف (کپی‌رایت) یا حقوق مرتبط دارای حقوق انحصاری متعددی هستند که شامل حقوق مادی (اقتصادی) و معنوی (اخلاقی) است. به طور کلی، حقوق مادی شامل حق تکثیر، حق عرضه به عموم، حق اقتباس و حق ترجمه و حقوق معنوی شامل حق حرمت اثر و حق حرمت نام می‌شود. اولین انتخاب صاحبان حقوق این است که از حقوق خود به صورت فردی و جداگانه، به عنوان مثال، با ا...