دوره آموزشی مدیریت حمل‌ونقل و بارفرابری

1401/04/04

فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران یک دوره آموزشی با عنوان مدیریت حمل‌ونقل و بارفرابری (فورواردری) را براساس سرفصل‌های سازمان فیاتا برگزار می‌کند. در این دوره 14 سرفصل در 330 ساعت به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود. این دوره از 4 تیرماه 1401 شروع می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز آموزش فدراسیون به شماره 88502140 یا شماره 0912824904 تماس بگیرید.

نامه فدراسیون

...