اعزام هیات تجاری به ارمنستان

1401/02/24

اعزام هیات تجاری به ارمنستان توسط اتاق بازرگانی اردبیل 

زمان : 24 الی 30 اردیبهشت ماه 1401

مکان : ایروان

هزینه ثبت نام : 10 میلیون تومان

تلفن تماس و هماهنگی اتاق بازرگانی اردبیل  : 045 - 33742001 داخلی 14

 

 

...