کارگاه بین المللی آموزش تجارت با پاکستان ( حضوری و آنلاین )

1401/03/03

کارگاه بین المللی آموزش تجارت با پاکستان

 

زمان : یکشنبه 22 خرداد 1401

مکان : سازمان توسعه تجارت ایران - نمایشگاه بین المللی تهران 

 

لینک ثبت نام : www.https://tpo.ir/pakistan_trade

 

...