بهره گیری از فرصت های قانونی در جهت اعتلای صنعت گردشگری مطابق جزء (1) بند(م) تبصره 9ماده واحد قانون بودجه سال 1401

1401/03/11

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_2-3.pdf

...