اعلام تعرفه های جدید واردات 210 قلم کالا به کشور عراق

1401/03/25

اعلام تعرفه های جدید واردات 210 قلم کالا به کشور عراق

این تعرفه های اعلامی تا 8 مهرماه 1401 تمدید شده است.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_4053.pdf

...