الزام ثبت قیمت در سامانه جامع تجارت ایران

1401/04/08

ثبت قیمت در سامانه جامع تجارت ایران توسط کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_4778.pdf

 

...