ثبت اطلاعات فعالین تجاری حوزه محصولات سلولزی در سامانه جامع تجارت

1401/04/15

با توجه به نامه وزارت صمت استان ، ثبت اطلاعات فعالین تجاری حوزه محصولات سلولزی، آرایشی و بهداشتی ، مقاطع چوبی و نوشت افزار در سامانه جامع تجارت لازم و ضروری است.

 

...