نمایشگاه نساجی و چرم با عنوان TEXPO 2022 در شهر کراچی پاکستان

1401/04/21

نمایشگاه نساجی و چرم با عنوان TEXPO 2022 در شهر کراچی پاکستان

زمان : 27 الی 29 مرداد ماه 1401

مکان : کراچی پاکستان

آدرس سایت : www.texpo.tdap.gov.pk

...