تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان

1401/05/04

تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان

ارسال مدارک جهت ثبت نام : 5 مرداد ماه 1401

زمان برگزاری نشست: 10 مرداد 1401

مکان : اتاق بازرگانی ایران - سالن اجتماعات ساختمان جدید طبقه اول

ساعت : 10 صبح

تلفن تماس : 85732388

...