سی و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی لاگوس بعنوان بزرگترین نمایشگاه غرب آفریقا

1401/05/04

سی و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی لاگوس بعنوان بزرگترین نمایشگاه غرب آفریقا

زمان : 13 الی 22 آبان ماه 1401

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_9d25084d-61c2-4538-a934-704c68b611fe.pdf

...