دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و اتباطات امارات موسوم به جیتکس

1401/05/10

دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و اتباطات امارات موسوم به جیتکس

زمان : 18 الی 22 مهر ماه 1401

مکان : مرکز تجارت جهانی دبی

تلفن تماس : 88175809

 

...